094.33.93.855

Chính Sách & Quy Định

Chính sách sửa chữa và bảo hành chung

Để đảm bảo quyên lợi cho khách hàng, cty ICB có chính sách bảo hành sản phẩm như sau. 1.

Các điều kiện đổi mới, bảo hành máy Trung Quốc.

Dưới đây là những điều kiện để đổi mới và bảo hành với máy ép dầu của Trung Quốc. 1.Điều

Các điều khoản và điều kiện, bảo hành, đổi mới, trả lại ( đối với máy của Thái Lan).

  Định nghĩa. Điều khoản trong bảo hành, là các quy định cụ thể, rõ ràng, nhằm tránh nhấm lẫn

Hình thức thanh toán và giao nhận hàng hóa ( áp dụng chung cho máy Thái Lan và Trung Quốc)

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi áp dụng những chính sách thanh toán như sau: 1.